“Ik (de molenaar) ben er, u bent welkom” Dit jaar bestaat “ons” Gilde van (Vrijwillige) Molenaars officieel 50 jaar. In het kader van het jubileum en het Jaar van de Molenaar vinden er tal van activiteiten plaats in de verschillende afdelingen. Elke maand van het jubileumjaar staat er een andere afdeling in het zonnetje. De afdeling Noord-Brabant is in de maand oktober aan de beurt. Voor oktober heeft het afdelingsbestuur het plan opgevat om de Afdeling in vier delen op te splitsen en zo vier verschillende molendagen te houden. Zie bijgevoegd kaartje met een globale verdeling.
Zuidoost omvat het gebied van de Peellandse Molenstichting, ten zuiden van deze regio en de Kempen tot aan de Limburgse provinciegrens en de grens met België. Hierbij zijn ook de gemeenten Oirschot, Boxtel, Best, Eersel en het gebied zuid van de A67 tot aan de Belgische grens ingedeeld.West wordt begrensd door de westgrens van de provincie Noord-Brabant tot de lijn ten westen van het Land van Heusden en Altena; ten oosten langs Dongen en ten westen van Tilburg naar de Belgische grens. (O.a. West Brabantse Molenvereniging)Noordoost is het gebied grenzend ten oosten van Midden-Brabant en ten noorden van het gebied van de Peellandse Molenstichting. (O.a. het Brabantse deel van de vereniging Molenvrienden Land van Cuijk)Midden omvat het gebied ten oosten van het gebied West-Brabant en ten westen van de lijn Den Bosch-Boxtel-Oirschot en Reusel (o.a. Molenstichting het Land van Heusden en Altena)
De Molendagen worden voor de verschillende regio’s gehouden op de onderstaande data:
* Zondag 2 oktober 2022, Zuidoost met o.a. De Peellandse Molenstichting.
* Zondag 9 oktober 2022, West met o.a. Vereniging tot Behoud van West Brabantse Molens.
* Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 2022, Noordoost met o.a. Molenvrienden Land van Cuijk.
* Zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober 2022, Midden met o.a. Land van Heusden en Altena.


Deelnemers aan de molendagen worden verzocht zich aan te melden via e-mailadres: molenaarsdraaien@gmail.com
De aanmeldingen worden verzameld en gepubliceerd op de website van de Afdeling NBr
Op deze wijze zijn molenaars, molenaars in opleiding en andere belangstellende uit andere regio’s uit de provincie, in de gelegenheid om bij elkaar op bezoek te gaan. Wij hopen/rekenen op uw deelname.
Fietstochten langs de molens. https://www.fietsknoop.nl/planner en https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/ geven fietsers de mogelijkheid om a.d.h.v. de adressenlijst van de deelnemende molens zelf een fietsroute samen te stellen langs de molens die ze willen bezoeken.  Hiermee kunnen ze zelf de lengte van de tocht bepalen.  Ga hiervoor naar de website van de afdeling onder jubileum naar de deelnemerslijst.  

Met vriendelijke molengroet,   Bestuur GVM Afdeling Noord-Brabant