Jan van Cuijk
Ronde stenen beltmolen

Heerstraat 4, 5435 PC Sint Agatha (gem. Cuijk)
Open: za 09.30-13.00 uur

Molenaar:

Stefan Willems 06 53 781 949

Profiel

De huidige korenmolen Jan van Cuijk werd oorspronkelijk in 1869 gebouwd als koren- en schors-molen. In 1905 werd er gestopt met het vermalen van eikenschors. De molen hield nadien alleen de functie van korenmolen over. Het bakken voor de bakkers liep ook terug en op de molen werd uiteindelijk alleen nog maar veevoer vermalen. Naast het ‘loonmalen’ van veevoer ontstond er ook een handel in kunstmest en diervoeders Volgens de baard is de huidige Jan van Cuijk in 1860 gebouwd. Uit een historisch onderzoek is gebleken dat dit jaartal niet juist is, want uit oude archiefstukken blijkt dat de uit Venlo afkomstige molenbouwer van de Steen in 1869 een molen 3 km buiten St. Agatha. Vermoedelijk is er ooit een schrijffout gemaakt en is een slordige negen veranderd in een nul.De eerste eigenaar was molenbouwer Josephus van der Steen. Na het gereedkomen van de molen werd op 31 mei 1869 de molen verkocht aan Gerard Derks. Op 1 april 1881 leende Gerardus een bedrag van 2200 gulden van Pieter Isaak Groen. Als onderpand dienden zijn roerende goederen. In 1881 werd Pieter Isaak Groen de nieuwe eigenaar van de wind-, graan- en schorsmolen. Het is niet bekend of de molen gekocht is of dat Derks zijn verplichtingen aan Groen niet kon. Vincent van Riet kwam als molenaar op de molen werken. In 1882 werd Vincent eigenaar van de korenmolen. Later ging de molen over in eigendom naar Willem van der Stappen. Dit vond plaats op 3 mei 1893

en werd vervolgens verkocht aan de Mookse herbergier Gerard Willems. In de meidagen van 1940 kwam de molen onder Duits vuur te liggen. De beschadigingen vielen mee, maar de schuur langs de molen brandde geheel af. Na het begin van de oorlog werd de molen gerestaureerd. Hij kreeg hierbij zijn witte uiterlijk en van Bussel – stroomlijnneuzen. Op 21 november 1942 werd de molen heropend.

Schade

Op 15 juni 1943 nam Sjef Kessels de Jan van Cuijk over van weduwe P. Willems – Bernards. Hij had er niet lang plezier van. Tijdens de Geallieerde operatie Market Garden kreeg de molen twee voltreffers die grote gaten in de molenromp veroorzaakten en bijna het gehele binnenwerk vernielden. Het net nieuwe wiekenkruis en de kap bleven gelukkig onbeschadigd.

Na de oorlog werd de schade snel hersteld. De stroomlijnneuzen werden nu uitgerust met remkleppen. Het molenaarsgezin verhuisde naar de 100 meter zuidelijk gelegen molenaarswoning. In 1959 sloot de gemeente de molen aan op het elektriciteitsnet en ontstond onder in de molen een mechanische maalderij. Daarmee redde Kessels het tot 1971. Toen kocht de gemeente Cuijk de molen, die inmiddels op de monumentenlijst was geplaatst.