De Vooruitgang
Ronde stenen beltmolen

Molenstraat 4B 5441 AB Oeffelt
Open: za 9.00-12.00 uur

Molenaars:

John Houben 0485 32 09 94 | Sonja Middelink | Theo van Bergen

Profiel

Begin 1913 verzocht leerlooier J. Manders de gemeente Oeffelt om een windmolen aan de weg naar Cuijk te mogen bouwen. Na een positief besluit werd nog in datzelfde jaar een stenen beltmolen gebouwd, met de naam “De Vooruitgang”. Het was één van de laatste molens in Nederland die voor commercieel gebruik nieuw werden gebouwd.

Oeffelt had anno 1913 al een molen, nog geen 500 meter van De Vooruitgang. Deze werd in de volksmond “de molen van Gerrits” genoemd. In de Tweede Wereldoorlog raakten beide molens flink beschadigd. De molen van Gerrits werd gesloopt in 1955.

De Vooruitgang werd wel hersteld en kreeg bovendien in 1946 als eerste in Nederland het door ir. Fauël ontworpen fokwieksysteem. Dat werd al in 1953 weer onttakeld. In mei 1954 brandde de inmiddels als meelfabriek ingerichte molenromp volledig uit.

Herbouw

In 1973 kwam vrijwillig molenaar Theo van Bergen met plannen tot herbouw van de molen. Eind zeventiger jaren kocht de gemeente Oeffelt de romp van de toenmalige eigenaar Maassen.

Pas 13 jar later, na de oprichting van de stichting De Oeffeltse Molen kon in 1986 worden gestart met de reconstructie. In 1987 werd de inmiddels draaivaardige molen in gebruik genomen. Enige jaren later was er voldoende geld om de molen met een koppel stenen ook maalvaardig te maken.

Jammer en eigenlijk onbegrijpelijk is, dat hier in 1987 het fokwieksysteem niet meer is aangebracht; een misser die vrij eenvoudig ongedaan is te maken. Helaas is dat tot op heden niet gebeurd.