Algemene Informatie.

Leden van de Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk dragen bij aan het in stand houden van de molens in onze regio en aan het verspreiden van kennis over molens en het molenaarsvak.

Contactgegevens Bestuur

VOORZITTER

Paul Verheijen
Kapelstraat 13
Tel. 0485-371220
5447 AA RIJKEVOORT

SECRETARIS

Walter Cornelissen
Park 8
5446 PH WANROIJ
Tel. 06 255 257 37
secretaris@molenvrienden.nl

PENNINGMEESTER

Jan van Riet
Pelgang 1
5841 BJ OPLOO
Tel. 0485 38 35 51

IBAN: NL03RABO0168981858 o.v.v.v adres penningmeester

BESTUURSLEDEN

Aart Mul (redactie de Molenvriend)
De Jasmijn 4
Tel. 06-13451489
5833 SL BOXMEER

Harm van Es

Floralaan 50
Tel. 0485-578613
5831 TA BOXMEER

Molenarchief

Het regionale molenarchief is op aanvraag te raadplegen. Het is ondergebracht in de molen “De Vooruitgang”, Molenstraat 4B, 5441 AB Oeffelt.

Inlichtingen over het Molenarchief zijn verkrijgbaar bij John Houben, 0485 32 09 94, korenmolen.vooruitgang@gmail.com

Onze Sponsors:

“Het ambacht van Molenaar is Immaterieel Cultureel Erfgoed”

– Unesco, 2017