Bergzicht
Achtkantige beltmolen

Hoeve 23, 5438 ND Gassel
Open: do 10.00-15.00 uur

Molenaars:

Jos van der Heyden, 06 194 994 55 | Piet Verbiesen 06 330 309 71 | Pieter de Haan 06 307 742 71

Profiel

Deze molen heeft een voorganger gehad, die gebouwd was in 1808. Tijdens het beleg van Grave (1813-1814) werd deze door Franse troepen vernield (zij hielden Grave toen nog steeds bezet!). De huidige molen werd vermoedelijk in 1815 gebouwd, toen de Fransen definitief verdwenen waren.

In 1962 onderging de molen een restauratie. Daarbij werd het achtkant van riet voorzien omdat het dakleer, mede als gevolg van het bewegen van de achtkantconstructie, steeds bleef scheuren.Naar later zou blijken, was deze verandering niet juist: deze molen is geen verplaatste molen (een gedachte die voor de hand lag), maar een Brabants achtkant, gebouwd zonder kruisen of verbinding tussen de bintbalken, sterk afwijkend van hoe westerse molens zijn gebouwd (alleen de zeskante Mariamolen te Haps is vergelijkbaar). Dit maakt deze molen tot een uiterst belangrijk monument.

In ere hersteld

In 1984 werd een nieuwe roede gestoken en het systeem Van Bussel, dat deze molen voorheen een tijdlang had, in ere hersteld.

In 1990 werd een nieuwe bovenas gestoken; dit nadat de oude as was afgekeurd vanwege een scheur in de kop.

In 2003 werd een koppel maalstenen, dat jarenlang los in de tuin van molenaar Van Haren had gelegen, opnieuw in de molen aangebracht en maalvaardig gemaakt.

Over de herkomst van de naam van deze molen bestaan verschillende lezingen. Het meest aannemelijk is de uitleg dat de molen aan de rand staat van een gebied dat tot ca. 1900 ‘de Berg’ of ‘Heese Berg’ werd genoemd.

Naast de molen bevindt zich een veevoederbedrijf.