Word lid.

Iedereen die molens een warm hart toedraagt, kan lid worden van de Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk en omstreken. Deze vereniging organiseert regelmatig activiteiten en excursies rondom de molens in de regio, biedt een platform voor de uitwisseling van kennis en onderhoudt een molenarchief. Bovendien geeft de vereniging enkele malen per jaar het blad De Molenvriend uit. De meeste molenaars in de regio zijn lid van de vereniging.

Over de vereniging

Eind jaren zeventig verschenen de eerste vrijwillig molenaars in het Land van Cuijk. Niet alleen hier, maar ook in de rest van Nederland bleken de vrijwillige molenaars een geschenk uit de hemel, want sinds de molens niet meer commercieel gebruikt werden, liep het aantal vakmolenaars sterk terug. Al in de jaren zestig werd daarom landelijk het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht, een organisatie die zich zou inzetten voor het werven van nieuwe vrijwillige molenaars en voor de opleiding van deze molenminnende mensen.

Het lukte de eerste vrijwillig molenaar in het Land van Cuijk om andere molengeïnteresseerden warm te maken voor zo’n hobby. Op die manier ontstond er een kleine club van vrijwilligers-in-opleiding. Het was deze club vrijwilligers die begin jaren tachtig het idee kreeg om een vereniging te vormen die als doel het behoud van de molens in het Land van Cuijk zou hebben, via samenwerking met moleneigenaren en andere belanghebbende instanties.

In 1984 kregen de oprichtingsplannen een vastere vorm en op 13 april 1984 van dat jaar vond de uiteindelijke oprichtingsvergadering plaats. De vereniging Molenvrienden Land van Cuijk was een feit! Startactiviteiten bestonden uit het vormen van een bestuur, het vervaardigen van een stand, het ontwerpen van een folder en briefhoofd en andere middelen om mee naar buiten te kunnen treden. Hierna konden de lokale overheden en bedrijven aangeschreven worden voor (start)subsidies om zodoende een kas te kunnen creëren.

Vrijdag 18 januari 1985 was een belangrijke dag voor de vereniging. Die dag passeerden de opgestelde statuten de notaris en werden ze opgenomen in een notariële akte. Dit impliceerde vervolgens de inschrijving in het verenigingen- en stichtingsregister (tegenwoordig handelsregister) van de Kamer van Koophandel. Het bestuur en de actieve leden konden nu hun activiteiten voortzetten onder naamgeving van Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk.

t jouw bijdrage aan de Vereniging Molenvrienden help je de molens in de regio in stand te houden. Bovendien kom je via de vereniging in contact met gelijkgestemden. Ook kun je meedoen aan excursies of informatieve bijeenkomsten. Bovendien ontvang je het fraaie tijdschrift De Molenvriend een paar keer per jaar in de brievenbus.

Het lidmaatschap kost vanaf 01-01-2021  slechts € 20,= per jaar.  Méér doneren mag echter altijd!

“Het ambacht van Molenaar is Immaterieel Cultureel Erfgoed”

– Unesco, 2017