Maasmolen
Gesloten Standerdmolen

Molenweg 6612 AE Nederasselt
Open: za 12.00-17.00 uur

Molenaars:

Piet Verbiesen  06-33030971   pietverbiesen@hotmail.com    |   Vincent Claessens

Profiel

In het verpondingkohier van 1650 wordt melding gemaakt van een molen toebehorende aan de abdis van Nieuwklooster (of Gravendaal) bij Goch. De molen kwam in de loop van de 17de eeuw in handen van de molenaar Wilhelm Hendrixen, die hem in 1692 verkocht aan Arnold van der Moelen, heer van Overasselt.

In 1740 is de molen bij een dijkdoorbraak van de Maasdijk, door het water verwoest. Daarna is meer landinwaarts een nieuwe molen gebouwd. Op 10 januari 1803 werd de molen in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan de toenmalige molenaar Hendrik Heynen. Na 1814 kwam de molen in eigendom aan de familie Heynen. De molen was van 1894 tot 1924 eigendom van A. Dijkmans eigenaar, daarna tot 1965 van L.F. van Haren en daarna tot 1968 van de firma A. en J. van Haren.

Restauratie

Bij de restauratie van 1972/73, uitgevoerd door de fa. Beijk, werd de molen 160 meter in westelijke richting verplaatst. Hierbij werd wel de kleurstelling grondig veranderd: de kast was vóór 1973 grijs geschilderd met witte biezen, waarvan de bovenste rand met geblokte uitstulpingen. Er was een ijzeren galerijhek. De muren van de onderbouw waren gewit. Opvallend voor een standerdmolen: op de binnenroede waren fokwieken met regelborden aangebracht.

In 2006 voerde de firma Coppes groot onderhoud uit. Het beschot aan beide zijkanten en de gehele achterkant van de molenkast is deels vernieuwd en geschilderd. Er zijn twee nieuwe deuren gemaakt, de galerijplanken zijn vernieuwd, trap geteerd en behandeld tegen houtworm. De molen staat er weer fraai bij. Helaas was het om financiële redenen niet mogelijk, de molen meteen maalvaardig te maken.

De gemeente Heumen heeft de molen per 1/1/2018 verkocht aan de firma Coppes.