De gemeente Heumen heeft een rijke geschiedenis van molens en molenaars. Nu staan er nog drie molens: de Maasmolen (Nederasselt), de Zeldenrust (Overasselt) en de Joannusmolen (Heumen).

Vijf andere molens binnen de gemeentegrens zijn helaas verdwenen. De molen van de heerlijkheid Malden en die van de heerlijkheid Heumen (‘Heumensche molen’), de molen op de Hamelberg in Worsum (Overasselt), de molen van Thijssen (Malden) en de molen van Jacobs (Heumen).

De geschiedenis van al deze molens komt in het boek DE HEUMENSE MOLENS uitgebreid aan de orde. Ook bekende molenaarsfamilies als Heijnen, Van den Bogaard, Jacobs, Jetten, Thijssen en Van Haren worden uitvoerig in kaart gebracht. En de felle concurrentiestrijd tussen Joannes Jetten en Grad Jacobs is boeiend, soms hilarisch: de Joannusmolen van Jetten blijft en de molen van Jacobs verdwijnt.

Dit alles wordt uitgebreid omschreven in het rijk geïllustreerde boek van Peter Pouwels, Tini Martens en Frans Wildenborg. Op 20 november 2019 is het eerste exemplaar aangeboden aan wethouder M. Schoenaker van de gemeente Heumen. Bij die gelegenheid verzorgde de bestuursvoorzitter van de landelijke molenorganisatie De Hollandsche Molen, de heer N. Papineau Salm, een lezing over de stand van zaken in de Nederlandse molenwereld en het belang van de inzet van vrijwillige molenaars.

Het boek is nog te bestellen bij het Erfgoedplatform.

DE HEUMENSE MOLENS

Een bewogen geschiedenis van molens en molenaars in Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt
door Peter Pouwels, Tini Martens & Frans Wildenborg
Erfgoedreeks deel 4
Erfgoedplatform Gemeente Heumen, 2019
120 p., ISBN 978-90-825728-4-1, geïll., € 17,50


Zie ook: Oude molens met een toekomst (AD)