Op maandag 6 maart a.s. zal weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

De locatie is:   MFA het Kruispunt Kerkplein 6  5835 AT  BEUGEN.

Aanvang: 20:00 uur.  (inloop vanaf 19.30 uur)

AGENDA JAARVERGADERING

  1. Opening (welkomstwoord, ingekomen stukken en huishoudelijke mededelingen).
  2. Jaarrede door de voorzitter.
  3. Jaaroverzicht van de vereniging over 2022 door de secretaris.
  4. Financieel jaarverslag over 2022 met toelichting door de penningmeester.
  5. Kascontrole
  6. Evaluatie door de kascommissie (Frits Harteman en Jos van der Heijden).
    1.  Mutatie in de samenstelling van de kascommissie, aftredend Frits Harteman
  7. Bestuursverkiezing:

Dit jaar: Aftredend Martijn van de Hulsbeek en Nico van den Broek.

eventuele kandidaten dienen zich voor de vergadering te melden bij het bestuur.

8. Lokale Molendag 2023, 2e Paasdag 10 april. Molens: Oeffelt, Cuijk, Katwijk, Gassel en Mill.

9. Lopende zaken rondom de molens in het Land van Cuijk.

10. Excursie (weekend) voorjaar naar Zeeland op 22 april

11. Welke molen heeft er dit jaar nog iets te vieren?

12. Rondvraag/ mededelingen.

PAUZE

13. Kennismaking met nieuwe bestuursleden Gilde van Molenaars Noord Brabant.