De Maasmolen

Nederasselt

Gesloten standerdmolen

  • Molenaars: Frans Heessen (024-6961217) en Rob Snel (024-3582526)
  • Adres: Molenweg 6612 AE Nederasselt
  • Open: za 12.00-17.00u
  • Meer informatie over deze molen vind je in de molendatabase

 

In het verpondingkohier van 1650 wordt melding gemaakt van een molen toebehorende aan de abdis van Nieuwklooster (of Gravendaal ) bij Goch. De molen kwam in de loop van de 17de eeuw in handen van de molenaar Wilhelm Hendrixen, die hem in 1692 verkocht aan Arnold van der Moelen, heer van Overasselt. 

In het begin van de 18de eeuw kwam de molen, met andere goederen onder Over- en Neerasselt aan het geslacht Ten Hoven. 

De molen is in 1740, bij een dijkdoorbraak van de Maasdijk, door het water verwoest. De toenmalige eigenaar David ten Hoven, o.m. heer van Sleeburg onder Overasselt, liet in 1741 meer landinwaarts een nieuwe molen bouwen. Zijn dochter Wendela Elenora, douairiére Jan Carel Godin, graaf des heiligen Roomsen Rijks, heer van Boelestein, erfde in 1787 de molen en verschillende andere goederen onder Neerasselt. 

Op 10 januari 1803 werd de molen in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan de toenmalige molenaar Hendrik Heynen. Deze wordt reeds in 1794 als molenaar genoemd. Na 1814, het sterfjaar van de eigenaresse, kwam de molen in eigendom aan de familie Heynen. Leden hiervan hebben hem tot 1894 bezeten, toen A. Dijkmans eigenaar werd. Van 1924 tot 1965 was de molen in handen van L.F. van Haren en van 1965 tot 1968 de firma A. en J. van Haren.

 

Bij de restauratie van 1972/73, uitgevoerd door de fa. Beijk, werd de molen 160 meter in westelijke richting verplaatst. Hierbij werd wel de kleurstelling grondig veranderd: de kast was vóór 1973 grijs geschilderd met witte biezen, waarvan de bovenste rand met geblokte uitstulpingen. Er was een ijzeren galerijhek. De muren van de onderbouw waren gewit. Opvallend voor een standerdmolen: op de binnenroede waren fokwieken met regelborden aangebracht. 

 

In 2006 werd groot onderhoud uitgevoerd door de fa. Coppes: het beschot aan beide zijkanten en de gehele achterkant van de molenkast is deels vernieuwd en geschilderd. Er zijn twee nieuwe deuren gemaakt, de galerijplanken zijn vernieuwd, trap geteerd en behandeld tegen houtworm. De molen staat er weer fraai bij. Helaas was het om financiële redenen niet mogelijk, de molen meteen maalvaardig te maken. 

 

Als bijzonderheid mag nog worden vermeld, dat deze molen is gebruikt als voorbeeld voor molen nr. III te Heusden (NB).

De gemeente Heumen heeft de molen per 1/1/2018 verkocht aan de firma Coppes.