De Hoop

Beers

Restant van stenen stellingmolen

 

De molen werd in 1840 gebouwd als schorsmolen voor de Cuijkse leerlooi-industrie. 

Tot 1955 bleef de molen in bezit van Antoon Van Riet, die de molen verkocht aan Herman den Besselaar. Deze liet hem in 1960 onttakelen, de kap met daarin de as was nog geruime tijd aanwezig. De laatste eigenaar/ mulder was de in 2002 overleden Herman van de Besselaar.

Op 12 oktober 1970 brandde de molenromp uit.

De Hoop is in 2012 verkocht aan Aannemersbedrijf (Bert) Claassen uit Beers. De koper heeft de intentie uitgesproken om de locatie een woonbestemming te geven. Het Rijksmonument ‘de Hoop’ wordt hierbij in stand gehouden en gedeeltelijk gerestaureerd. De gemeente zal zoveel mogelijk meewerken aan het realiseren van de bestemming ‘wonen’. 

De molen hoeft niet meer als draaiende molen hersteld te worden. De wieken worden bijvoorbeeld niet meer aangebracht. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft geadviseerd de molen te herbouwen in de staat van de periode tussen 1960 en 1978. Bij de gemeentewerf in Beers ligt nog een aantal onderdelen van de molen. De meeste onderdelen zullen bij de restauratie van de molen opnieuw worden gebruikt. De herbouw- en restauratiewerkzaamheden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd. Uiteraard vinden deze werkzaamheden plaats in overleg met gemeente en Rijksdienst Cultureel Erfgoed.